Wie zijn wij?

--------------------------------------

Klaar is vlees is een actiegroep die de consument wil informeren over de achtergrond van ons vlees. Er zijn nog teveel mensen in nederland die niet weten hoe groot impact van de vleesindustrie is op ons milieu.

Op het moment dat er minder vlees, en dan vooral minder rundvlees, wordt geproduceerd, blijft er namelijk veel meer water over voor andere dingen, blijven er meer bomen staan, hebben meer mensen de mogelijkheid om hun plantaardige voedsel te verbouwen, komen er minder schadelijke stoffen in het klimaat terecht en leidt de mensheid tot een langer bestaan.

Kijk op social media voor meer info en download de labels als u mee wilt doen met deze actie.

Facebook | Instagram | Plak mee!


--------------------------------------

Extra informatie

In spel willen we de consument meenemen naar de supermarkt en ze door middel van error's bewust maken van de impact van de vleesindustrie is op ons milieu. Hieronder vind u een toelichting van de elmenten die in de game worden benoemd.

Water

Met de productie van vlees gaat heel veel water verloren. Zo vereist de productie van een kilo rundvlees in totaal 15.000 liter water.

Dit begint al bij het voer dat de koe eet. De gewassen moeten telkens water hebben om ze te laten groien. Daarnaast heeft de koe zelf ook water nodig om in leven te blijven. Het laatste deel water word gebruikt in de fabriek.

M2

Elke koe heeft ongeveer 1 hectare grond nodig om op te kunnen leven. Maar dit is nog niet alles. Het voedsel dat de koe eet moet ook nog verbouwt worden. Hier is in nederland niet genoeg ruimte voor. Hierdoor worden er bomen gekapt in het buitenland. Zo word in zuid amerika het regnwoud gekapt om zo de koeien in nederland te kunnen voorzien van voedsel.

Mest

Mest is een onmisbare voedingsstof voor de grond. Het bevat stoffen als stikstof en fosfor, die essentieel zijn voor een vruchtbare bodem. De akkerbouw in Nederland gebruikt dan ook mest om de gewassen te telen. Op het moment dat er sprake is van overbemesting is dit schaddelijk voor de natuur en het milieu. Er worden namelijk steds meer dieren op een te klein stukje grond gehouden. De bodem kan hierdoor alle mest niet verwerken en komen er schadelijke stoffen in het grond- en oppervlakte water terecht. Dit is slecht voor de natuur en voor de gezondheid. Zo tast het bossen vennen en hoogveen gebieden aan en komt het water uiteidelijk in de zee terecht. De stoffen zorgen voor minder zuurstof in het water waardoor vissen in zoet en zout watr kunnen uitsterfen. Ook tast het de koraal riffen aan en worden het er langzamerhand steeds minder. daarnaast kunnen ook andere dieren, plantn en bomen verdwijnen. Ook tast het ons drinkwater aan. Zo vind een kwart van de Nederlandse drinkwaterwinning vindt plaats in gebieden die kwetsbaar zijn voor nitraatvervuiling. Verschillende putten zijn al verlaten, omdat het grondwater niet voldeed aan wettelijke normen. Op een aantal plaatsen moeten drinkwaterbedrijven de waterputten bijvullen met schoon water om de normen te halen.

Methaan

Bij de spijsvertering van koeien ontstaat methaan. Dit is een krachtig broeikasgas en is 23 x zo schadelijk als Co2. Elke koe produceert 1.460.000 liter metaan in zijn leven. Het is dan ook erg schadelijk voor ons milieu en de ozon laag.


--------------------------------------